Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze website Total Ship Supply zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Total Ship Supply streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, staat Total Ship Supply niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Total Ship Supply aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Total Ship Supply en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Total Ship Supply garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Total Ship Supply te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Total Ship Supply heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Total Ship Supply aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Total Ship Supply zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook worden verveelvuldigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat Total Ship Supply daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Ontzorgen

Kwaliteit en kwantiteit van het eten, zoveel mogelijk verse producten en zuivel zijn belangrijk aan boord. Gevarieerde en smakelijke maaltijden dragen veel bij aan het welzijn en de motivatie van de bemanning.

Het zorgen voor de bevoorrading en het bewaken van de kosten kunnen veel aandacht vragen van de reder. Wij bieden de rederij toegang tot ons systeem zodat zij over alle nodige informatie beschikken.

Experience our quality